โรงเรียนหอวัง – ติวเข้า ม.4

โฆษณา

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

newstu60

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รับสมัคร 20-24 กุมภาพันธ์ 2560
สอบคัดเลือก 4 มีนาคม 2560
ประกาศผล 9 มีนาคม 2560
รายงานตัว 12 มีนาคม 2560
มอบตัว 19 เมษายน 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รับสมัคร 20-24 กุมภาพันธ์ 2560
สอบคัดเลือก 5 มีนาคม 2560
ประกาศผล 10 มีนาคม 2560
รายงานตัว 12 มีนาคม 2560
มอบตัว 20 เมษายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม http://horwang.ac.th/temp/extra60.pdf

โค้งสุดท้าย ติวเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง

photo

โค้งสุดท้าย ติวเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. อาทิ สามเสนวิทยาลัย บดินทรเดชา สตรีวิทยา2 สารวิทยา ฤทธิยะวรรณาลัย สวนกุหลาบนนทบุรี สวนกุหลาบรังสิต สายปัญญารังสิต เป็นต้น

วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมฯ และภาษาอังกฤษ

รูปแบบการสอน
–  ประมวลความรู้ทั้งหมดที่จะใช้สอบ (Briefing) โดยเน้นเนื้อหาที่เกินระดับ ป.6 พร้อมกับทบทวนเนื้อหาจุดที่สำคัญของระดับ ป.6
–  สอนวิเคราะห์ข้อสอบจริงเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง พร้อมแนะ Tactics ในการทำข้อสอบ

เหมาะสำหรับ
นักเรียนที่จะสอบเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. อาทิ สามเสนวิทยาลัย บดินทรเดชา สตรีวิทยา2 สารวิทยา ฤทธิยะวรรณาลัย สวนกุหลาบนนทบุรี สวนกุหลาบรังสิต สายปัญญารังสิต เป็นต้น

จำนวนที่รับ
60 คน (12คน/ห้อง)

วันเวลาที่เรียน
ระหว่างวันที่ 17 – 26 มีนาคม 2558 เวลา 08.00-17.00 น. (จำนวน 10 วัน)

อัตราค่าเรียน
6,000 บาท 

โทร. 02-9704735 มือถือ 081-8672905

กำหนดการสอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนหอวัง

DSC_0754-300x199

กำหนดการสอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนหอวัง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. อาทิ สามเสนวิทยาลัย บดินทรเดชา สตรีวิทยา2 สารวิทยา ฤทธิยะวรรณาลัย สวนกุหลาบนนทบุรี สวนกุหลาบรังสิต สายปัญญารังสิต เป็นต้น

ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
รับสมัคร 20-24 กุมภาพันธ์ 2558
สอบคัดเลือก 28 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศผล 5 มีนาคม 2558
รายงานตัว 8 มีนาคม 2558
มอบตัว 9 เมษายน 2558

ประเภทในเขต/ทั่วไป
รับสมัคร 20-24 มีนาคม 2558
สอบคัดเลือก 28 มีนาคม 2558
ประกาศผล 2 เมษายน 2558
รายงานตัว 2 เมษายน 2558
มอบตัว 8 เมษายน 2558