ติวเข้า ม.1

โฆษณา

ระเบียบการ 62 – โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

 • รับสมัคร 1 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561
 • สอบรอบแรก 10 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศผลสอบรอบแรก 21 ธันวาคม 2561
 • สอบรอบสอง (แจ้งในวันประกาศผลรอบแรก)
 • ประกาศผลสอบรอบสอง 30 มกราคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.pccp.ac.th/

Pretest 61 – โรงเรียนหอวัง

โครงการ ฝึกสมองประลองปัญญา ทดลองสอบเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

 • รับสมัคร 6 ธันวาคม 2560 – 19 มกราคม 2561
 • สอบ 21 มกราคม 2561
 • ประกาศผล 1 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.horwang.ac.th/vichakarn/pretest/

ระเบียบการ 61 – โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาลัยราชภัฏพระนคร

การสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

 • จำหน่ายใบสมัคร 19 ธันวาคม 2560 – 26 มกราคม 2561
 • รับสมัคร 27 – 28 มกราคม 2561
 • สอบคัดเลือก 18 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศผล 7 มีนาคม 2561
 • มอบตัวผู้ผ่านการคัดเลือก 10 มีนาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.wpm.ac.th/file/in.pdf