ระเบียบการ 61 – โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาลัยราชภัฏพระนคร

การสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

  • จำหน่ายใบสมัคร 19 ธันวาคม 2560 – 26 มกราคม 2561
  • รับสมัคร 27 – 28 มกราคม 2561
  • สอบคัดเลือก 18 กุมภาพันธ์ 2561
  • ประกาศผล 7 มีนาคม 2561
  • มอบตัวผู้ผ่านการคัดเลือก 10 มีนาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.wpm.ac.th/file/in.pdf

โฆษณา

PRETEST 60 – โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาลัยราชภัฏพระนคร

– รับสมัคร 11 กันยายน – 30 ตุลาคม 2560
– ทดสอบ 5 พฤศจิกายน 2560
– ประกาศผล 13 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.wpm.ac.th

ติวเข้า ม.1 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (คอร์สโค้งสุดท้าย)

12079077_1024836154214827_4038841140258409968_n

กำหนดการสอบเข้า ม.1 และ ม.4 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

001

โค้งสุดท้าย ติวเข้า ม.1 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

photo (4)

วิชาที่สอน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมฯ และภาษาอังกฤษ

รูปแบบการสอน

ประมวลความรู้ทั้งหมดที่จะใช้สอบ (Briefing) และ สอนวิเคราะห์ข้อสอบจริงเข้า ม.1 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมแนะ Tactics ในการทำข้อสอบ

เหมาะสำหรับ

นักเรียนที่จะสอบเข้า ม.1 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

จำนวนที่รับ

12 คน

วันเวลาที่เรียน

ระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2557

วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 17.00-19.00 น.

(รวม 60 ชั่วโมง)

อัตราค่าเรียน

คอร์สละ 4,500 บาท หรือ ครั้งละ 200 บาท

โทร. 02-9704735 มือถือ 081-8672905

 หมายเหตุวันเวลาที่เรียนอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม