ติวเข้า ม.1

Advertisements

คอร์สเสริมตุลา 60

โค้งสุดท้าย ติวเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2560

IMG_7624.JPG

วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ สังคมศึกษา

รูปแบบการสอน
+ประมวลความรู้ทั้งหมดที่จะใช้สอบ (Briefing) โดยเน้นเนื้อหาที่เกินระดับ ป.6 พร้อมกับทบทวนเนื้อหาจุดที่สำคัญของ ป.4-6
+ติวแนวข้อสอบเก่าเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง พร้อมแนะ Tactics ในการทำข้อสอบ

เหมาะสำหรับ
+นักเรียนที่จะสอบเข้า ม.1 ของโรงเรียนหอวัง
+นักเรียนที่จะสอบเข้า ม.1 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

จำนวนที่รับ
12-15 คน/ห้อง

วันเวลาที่เรียน/อัตราค่าเรียน
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-15.00น. ระหว่างวันที่ 16-30 มีนาคม 2560
นร. เก่า 6,000 บาท
นร. ใหม่ 6,750 บาท

สนใจติดต่อ
โทร. 02-9704735 มือถือ 081-8672905

ปล. สมัครและชำระเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็ม (หากสอบติด Gifted ของโรงเรียนหอวัง หรือ ไม่ประสงค์จะเรียนคอร์สนี้ กรุณาแจ้งเพื่อรับเงินค่าสมัครคืนภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560 หากพ้นกำหนดนี้จะไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี)

โค้งสุดท้าย Gifted&EP ปีการศึกษา 2560

img_7150

วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

รูปแบบการสอน
ติวแนวข้อสอบเก่าเข้า ม.1 Gifted&EP

เหมาะสำหรับ
+นักเรียนที่จะสอบเข้า ม.1 Gifted ของโรงเรียนหอวัง
+นักเรียนที่จะสอบเข้า ม.1 Gifted และ EP ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
+นักเรียนที่จะสอบเข้า ม.1 Gifted (วิทย์) และ Gifted (คณิต) ของโรงเรียนบดินทรเดชา

จำนวนที่รับ
12-15 คน/ห้อง

วันเวลาที่เรียน/อัตราค่าเรียน
กลุ่มที่ 1-A
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-17.00น. ระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2560
(สำหรับนักเรียนที่จะสอบเข้า ม.1 Gifted ของโรงเรียนหอวัง สามเสนวิทยาลัย และ Gifted (วิทย์) ของโรงเรียนบดินทรเดชา)
7,200 บาท
กลุ่มที่ 1-B
ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-17.00น. ระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2560
(สำหรับนักเรียนที่จะสอบเข้า ม.1 Gifted ของโรงเรียนหอวัง สามเสนวิทยาลัย และ Gifted (วิทย์) ของโรงเรียนบดินทรเดชา)
3,600 บาท
*****รับเฉพาะนักเรียนที่เคยเรียนคอร์สตลอดปี หรือ คอร์สตลอดปีพิเศษ และ คอร์สเสริมตุลา (คณิต วิทย์ อังกฤษ)

กลุ่มที่ 2
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-15.00น. ระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2560
(สำหรับนักเรียนที่จะสอบเข้า ม.1 EP ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และ Gifted (คณิต) ของโรงเรียนบดินทรเดชา)
3,600 บาท

สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2559
โทร. 02-9704735 มือถือ 081-8672905

Continue reading “โค้งสุดท้าย Gifted&EP ปีการศึกษา 2560”