ติวเข้า ม.1

Advertisements

คอร์สเสริมตุลา 60

Pretest60-บดินทรเดชา

โครงการลับสมองประลองฝีมือ (Brush Up Your Brain) การทดลองสอบเพื่อเตรียมความพร้อมผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีพุทธศักราช 2560

ประเภททดลองสอบห้องเรียนพิเศษ
– รับสมัคร 1-28 ธันวาคม 2559
– ทดสอบ 8 มกราคม 2560 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เวลา 9.00-12.00 น. ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ เวลา 13.30-16.30 น.
– ประกาศผล วันที่ 23 มกราคม 2560

ประเภททดลองสอบห้องเรียนทั่วไป
– รับสมัคร 1-28 ธันวาคม 2559
– ทดสอบ 29 มกราคม 2560 ม.1 เวลา 9.00-12.00 น. ม.4 เวลา 13.30-16.30 น.
– ประกาศผล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม www.bodin.ac.th

โค้งสุดท้าย ติวเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2560

IMG_7624.JPG

วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ สังคมศึกษา

รูปแบบการสอน
+ประมวลความรู้ทั้งหมดที่จะใช้สอบ (Briefing) โดยเน้นเนื้อหาที่เกินระดับ ป.6 พร้อมกับทบทวนเนื้อหาจุดที่สำคัญของ ป.4-6
+ติวแนวข้อสอบเก่าเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง พร้อมแนะ Tactics ในการทำข้อสอบ

เหมาะสำหรับ
+นักเรียนที่จะสอบเข้า ม.1 ของโรงเรียนหอวัง
+นักเรียนที่จะสอบเข้า ม.1 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

จำนวนที่รับ
12-15 คน/ห้อง

วันเวลาที่เรียน/อัตราค่าเรียน
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-15.00น. ระหว่างวันที่ 16-30 มีนาคม 2560
นร. เก่า 6,000 บาท
นร. ใหม่ 6,750 บาท

สนใจติดต่อ
โทร. 02-9704735 มือถือ 081-8672905

ปล. สมัครและชำระเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็ม (หากสอบติด Gifted ของโรงเรียนหอวัง หรือ ไม่ประสงค์จะเรียนคอร์สนี้ กรุณาแจ้งเพื่อรับเงินค่าสมัครคืนภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560 หากพ้นกำหนดนี้จะไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี)