ระเบียบการ 61 – โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาลัยราชภัฏพระนคร

การสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

  • จำหน่ายใบสมัคร 19 ธันวาคม 2560 – 26 มกราคม 2561
  • รับสมัคร 27 – 28 มกราคม 2561
  • สอบคัดเลือก 18 กุมภาพันธ์ 2561
  • ประกาศผล 7 มีนาคม 2561
  • มอบตัวผู้ผ่านการคัดเลือก 10 มีนาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.wpm.ac.th/file/in.pdf

Advertisements

PRETEST 60 – โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาลัยราชภัฏพระนคร

– รับสมัคร 11 กันยายน – 30 ตุลาคม 2560
– ทดสอบ 5 พฤศจิกายน 2560
– ประกาศผล 13 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.wpm.ac.th

กำหนดการสอบเข้า ม.1 และ ม.4 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

001