คอร์สเสริมตุลา 60

Advertisements

ติวเข้า ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted & EP) ของโรงเรียนหอวัง และ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง (Premium School)

ติวเข้า ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ และ Intensive ของโรงเรียนหอวัง และ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง (Premium School)

Continue reading “ติวเข้า ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ และ Intensive ของโรงเรียนหอวัง และ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง (Premium School)”