การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กรอกข้อมูลแจ้งความจำนงทาง internet 25-30 มีนาคม 2560
รับสมัคร 27-30 มีนาคม 2560
สอบคัดเลือก 1 เมษายน 2560
ประกาศผล 5 เมษายน 2560
รายงานตัว 5 เมษายน 2560
มอบตัว 19 เมษายน 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กรอกข้อมูลแจ้งความจำนงทาง internet 25-30 มีนาคม 2560
รับสมัคร 27-30 มีนาคม 2560
สอบคัดเลือก 2 เมษายน 2560
ประกาศผล 6 เมษายน 2560
รายงานตัว 6 เมษายน 2560
มอบตัว 20 เมษายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม www.horwang.ac.th

Advertisements

ติวเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง โดยเฉพาะ ปีการศึกษา 2560

brochure-m1-3

brochure-m1-4