โค้งสุดท้าย ติวเข้า ม.4 โรงเรียนหอวัง และเทียบเท่า (เตรียมอุดมศึกษา เตรียมทหาร เตรียมวิศวะ) ปีการศึกษา 2560

วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ สังคมศึกษา

รูปแบบการสอน
ติวแนวข้อสอบเก่าเข้า ม.4 โรงเรียนหอวัง และเทียบเท่า ได้แก่ เตรียมอุดมศึกษา เตรียมทหาร เตรียมวิศวะ และมัธยมสาธิต พร้อมแนะ Tactics ในการทำข้อสอบ

เหมาะสำหรับ
+นักเรียนที่จะสอบเข้า ม.4 ของโรงเรียนหอวัง
+นักเรียนที่จะสอบเข้า ม.4 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

จำนวนที่รับ
12-15 คน/ห้อง

วันเวลาที่เรียน
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม 2560 รวม 10 วัน ดังนี้
08.00-10.00น. ภาษาไทย และ สังคมศึกษา
10.00-12.00น. ภาษาอังกฤษ
13.00-15.00น. คณิตศาสตร์
15.00-17.00น. วิทยาศาสตร์

อัตราค่าเรียน
6,000 บาท หรือ รอบเวลาละ 2,000 บาท

สนใจติดต่อ
โทร. 02-9704735 มือถือ 081-8672905

ปล. สมัครและชำระเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็ม

Advertisements

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

newstu60

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รับสมัคร 20-24 กุมภาพันธ์ 2560
สอบคัดเลือก 4 มีนาคม 2560
ประกาศผล 9 มีนาคม 2560
รายงานตัว 12 มีนาคม 2560
มอบตัว 19 เมษายน 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รับสมัคร 20-24 กุมภาพันธ์ 2560
สอบคัดเลือก 5 มีนาคม 2560
ประกาศผล 10 มีนาคม 2560
รายงานตัว 12 มีนาคม 2560
มอบตัว 20 เมษายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม http://horwang.ac.th/temp/extra60.pdf