ผลงานปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. เด็กชาย ยศกร ชวรัตนานันท์ จาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก

 

Advertisements

โค้งสุดท้าย ติวเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2560

IMG_7624.JPG

วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ สังคมศึกษา

รูปแบบการสอน
+ประมวลความรู้ทั้งหมดที่จะใช้สอบ (Briefing) โดยเน้นเนื้อหาที่เกินระดับ ป.6 พร้อมกับทบทวนเนื้อหาจุดที่สำคัญของ ป.4-6
+ติวแนวข้อสอบเก่าเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง พร้อมแนะ Tactics ในการทำข้อสอบ

เหมาะสำหรับ
+นักเรียนที่จะสอบเข้า ม.1 ของโรงเรียนหอวัง
+นักเรียนที่จะสอบเข้า ม.1 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

จำนวนที่รับ
12-15 คน/ห้อง

วันเวลาที่เรียน/อัตราค่าเรียน
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-15.00น. ระหว่างวันที่ 16-30 มีนาคม 2560
นร. เก่า 6,000 บาท
นร. ใหม่ 6,750 บาท

สนใจติดต่อ
โทร. 02-9704735 มือถือ 081-8672905

ปล. สมัครและชำระเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็ม (หากสอบติด Gifted ของโรงเรียนหอวัง หรือ ไม่ประสงค์จะเรียนคอร์สนี้ กรุณาแจ้งเพื่อรับเงินค่าสมัครคืนภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560 หากพ้นกำหนดนี้จะไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี)

โค้งสุดท้าย เข้า ม.1 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2560

วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ สังคมศึกษา

รูปแบบการสอน
ติวแนวข้อสอบเก่าเข้า ม.1 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เหมาะสำหรับ
นักเรียนที่จะสอบเข้า ม.1 IEP ของโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

จำนวนที่รับ
12-15 คน/ห้อง

วันเวลาที่เรียน/อัตราค่าเรียน
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-15.00น. ระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2560
5,400 บาท

โทร. 02-9704735 มือถือ 081-8672905 Line ID @adisontutor (มี @ นำหน้า)
ปล. สมัครและชำระเงินได้ตั้งแต่่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็ม

Continue reading “โค้งสุดท้าย เข้า ม.1 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2560”

โค้งสุดท้าย Gifted&EP ปีการศึกษา 2560

img_7150

วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

รูปแบบการสอน
ติวแนวข้อสอบเก่าเข้า ม.1 Gifted&EP

เหมาะสำหรับ
+นักเรียนที่จะสอบเข้า ม.1 Gifted ของโรงเรียนหอวัง
+นักเรียนที่จะสอบเข้า ม.1 Gifted และ EP ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
+นักเรียนที่จะสอบเข้า ม.1 Gifted (วิทย์) และ Gifted (คณิต) ของโรงเรียนบดินทรเดชา

จำนวนที่รับ
12-15 คน/ห้อง

วันเวลาที่เรียน/อัตราค่าเรียน
กลุ่มที่ 1-A
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-17.00น. ระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2560
(สำหรับนักเรียนที่จะสอบเข้า ม.1 Gifted ของโรงเรียนหอวัง สามเสนวิทยาลัย และ Gifted (วิทย์) ของโรงเรียนบดินทรเดชา)
7,200 บาท
กลุ่มที่ 1-B
ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-17.00น. ระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2560
(สำหรับนักเรียนที่จะสอบเข้า ม.1 Gifted ของโรงเรียนหอวัง สามเสนวิทยาลัย และ Gifted (วิทย์) ของโรงเรียนบดินทรเดชา)
3,600 บาท
*****รับเฉพาะนักเรียนที่เคยเรียนคอร์สตลอดปี หรือ คอร์สตลอดปีพิเศษ และ คอร์สเสริมตุลา (คณิต วิทย์ อังกฤษ)

กลุ่มที่ 2
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-15.00น. ระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2560
(สำหรับนักเรียนที่จะสอบเข้า ม.1 EP ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และ Gifted (คณิต) ของโรงเรียนบดินทรเดชา)
3,600 บาท

สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2559
โทร. 02-9704735 มือถือ 081-8672905

Continue reading “โค้งสุดท้าย Gifted&EP ปีการศึกษา 2560”