โค้งสุดท้าย ติวเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง

photo

โค้งสุดท้าย ติวเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. อาทิ สามเสนวิทยาลัย บดินทรเดชา สตรีวิทยา2 สารวิทยา ฤทธิยะวรรณาลัย สวนกุหลาบนนทบุรี สวนกุหลาบรังสิต สายปัญญารังสิต เป็นต้น

วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมฯ และภาษาอังกฤษ

รูปแบบการสอน
–  ประมวลความรู้ทั้งหมดที่จะใช้สอบ (Briefing) โดยเน้นเนื้อหาที่เกินระดับ ป.6 พร้อมกับทบทวนเนื้อหาจุดที่สำคัญของระดับ ป.6
–  สอนวิเคราะห์ข้อสอบจริงเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง พร้อมแนะ Tactics ในการทำข้อสอบ

เหมาะสำหรับ
นักเรียนที่จะสอบเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. อาทิ สามเสนวิทยาลัย บดินทรเดชา สตรีวิทยา2 สารวิทยา ฤทธิยะวรรณาลัย สวนกุหลาบนนทบุรี สวนกุหลาบรังสิต สายปัญญารังสิต เป็นต้น

จำนวนที่รับ
60 คน (12คน/ห้อง)

วันเวลาที่เรียน
ระหว่างวันที่ 17 – 26 มีนาคม 2558 เวลา 08.00-17.00 น. (จำนวน 10 วัน)

อัตราค่าเรียน
6,000 บาท 

โทร. 02-9704735 มือถือ 081-8672905

โฆษณา

กำหนดการสอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนหอวัง

DSC_0754-300x199

กำหนดการสอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนหอวัง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. อาทิ สามเสนวิทยาลัย บดินทรเดชา สตรีวิทยา2 สารวิทยา ฤทธิยะวรรณาลัย สวนกุหลาบนนทบุรี สวนกุหลาบรังสิต สายปัญญารังสิต เป็นต้น

ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
รับสมัคร 20-24 กุมภาพันธ์ 2558
สอบคัดเลือก 28 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศผล 5 มีนาคม 2558
รายงานตัว 8 มีนาคม 2558
มอบตัว 9 เมษายน 2558

ประเภทในเขต/ทั่วไป
รับสมัคร 20-24 มีนาคม 2558
สอบคัดเลือก 28 มีนาคม 2558
ประกาศผล 2 เมษายน 2558
รายงานตัว 2 เมษายน 2558
มอบตัว 8 เมษายน 2558

โค้งสุดท้าย ติวเข้า ม.1 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

photo (4)

วิชาที่สอน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมฯ และภาษาอังกฤษ

รูปแบบการสอน

ประมวลความรู้ทั้งหมดที่จะใช้สอบ (Briefing) และ สอนวิเคราะห์ข้อสอบจริงเข้า ม.1 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมแนะ Tactics ในการทำข้อสอบ

เหมาะสำหรับ

นักเรียนที่จะสอบเข้า ม.1 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

จำนวนที่รับ

12 คน

วันเวลาที่เรียน

ระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2557

วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 17.00-19.00 น.

(รวม 60 ชั่วโมง)

อัตราค่าเรียน

คอร์สละ 4,500 บาท หรือ ครั้งละ 200 บาท

โทร. 02-9704735 มือถือ 081-8672905

 หมายเหตุวันเวลาที่เรียนอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม