ติวเพิ่มเกรด ม.1 และ ม.2

Continue reading “ติวเพิ่มเกรด ม.1 และ ม.2”

Advertisements

คำแนะนำในการสมัครเรียน (ม.3)

  1. เนื้อหาทั้ง 3 คอร์ส ไม่ซ้ำซ้อนกัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียนควรเรียนทั้ง 3 คอร์ส
  2. นักเรียนที่จะสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา เตรียมทหาร และเตรียมวิศวะฯ (มจพ.) สามารถเรียนด้วยกันได้ เนื่องจากข้อสอบเข้าจะอยู่ในมาตรฐานระดับเดียวกัน

ติวเข้า ม.4 หรือเทียบเท่า [เตรียมอุดมศึกษา เตรียมทหาร เตรียมวิศวะฯ (มจพ.)] (คอร์ส Intensive 2)

ติวเข้า ม.4 แบบครบวงจร

–          ปรับพื้นฐานการเรียนในระดับ ม.3

–          ติวสอบ O-NET

–          ติวสอบเข้า ม.4gifted และ โครงการปกติของโรงเรียนหอวังและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อาทิ สามเสนวิทยาลัย บดินทรเดชา สตรีวิทยา2 สารวิทยา ฤทธิยะวรรณาลัย สวนกุหลาบรังสิต สวนกุหลาบนนทบุรี สายปัญญา เป็นต้น

–          ติวสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา เตรียมทหาร เตรียมวิศวะฯ

Continue reading “ติวเข้า ม.4 หรือเทียบเท่า [เตรียมอุดมศึกษา เตรียมทหาร เตรียมวิศวะฯ (มจพ.)] (คอร์ส Intensive 2)”

ติวเข้า ม.4 หรือเทียบเท่า [เตรียมอุดมศึกษา เตรียมทหาร เตรียมวิศวะฯ (มจพ.)] (คอร์ส Intensive 1)

ติวเข้า ม.4 แบบครบวงจร

–          ปรับพื้นฐานการเรียนในระดับ ม.3

–          ติวสอบ O-NET

–          ติวสอบเข้า ม.4gifted และ โครงการปกติของโรงเรียนหอวังและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อาทิ สามเสนวิทยาลัย บดินทรเดชา สตรีวิทยา2 สารวิทยา ฤทธิยะวรรณาลัย สวนกุหลาบรังสิต สวนกุหลาบนนทบุรี สายปัญญา เป็นต้น

–          ติวสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา เตรียมทหาร เตรียมวิศวะฯ

Continue reading “ติวเข้า ม.4 หรือเทียบเท่า [เตรียมอุดมศึกษา เตรียมทหาร เตรียมวิศวะฯ (มจพ.)] (คอร์ส Intensive 1)”

ติวเข้า ม.4 หรือเทียบเท่า [เตรียมอุดมศึกษา เตรียมทหาร เตรียมวิศวะฯ (มจพ.)] (คอร์สตลอดปี)

ติวเข้า ม.4 แบบครบวงจร

–          ปรับพื้นฐานการเรียนในระดับ ม.3

–          ติวสอบ O-NET

–          ติวสอบเข้า ม.4gifted และ โครงการปกติของโรงเรียนหอวังและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อาทิ สามเสนวิทยาลัย บดินทรเดชา สตรีวิทยา2 สารวิทยา ฤทธิยะวรรณาลัย สวนกุหลาบรังสิต สวนกุหลาบนนทบุรี สายปัญญา เป็นต้น

–          ติวสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา เตรียมทหาร เตรียมวิศวะฯ

Continue reading “ติวเข้า ม.4 หรือเทียบเท่า [เตรียมอุดมศึกษา เตรียมทหาร เตรียมวิศวะฯ (มจพ.)] (คอร์สตลอดปี)”