กำหนดการสอบเข้า ม.4 โรงเรียนหอวัง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

กำหนดการสอบเข้า ม.4 โรงเรียนหอวัง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อาทิ เตรียมอุดมศึกษา สามเสนวิทยาลัย บดินทรเดชา สตรีวิทยา2 สารวิทยา ฤทธิยะวรรณาลัย สวนกุหลาบรังสิต สวนกุหลาบนนทบุรี เป็นต้น

Gifted (ประเภทห้องเรียนพิเศษ)

– รับสมัคร 20-24 กุมภาพันธ์ 2557

– สอบ2 มีนาคม 2557

– ประกาศผลสอบ6 มีนาคม 2557

– รายงานตัว 9 มีนาคม 2557

– มอบตัว 10 เมษายน 2557

สอบคัดเลือกและคะแนน O-net (ประเภทห้องเรียนปกติ)

– รับสมัคร 20-24 มีนาคม 2557

– สอบ30 มีนาคม 2557

– ประกาศผลสอบ3 เมษายน 2557

– รายงานตัว 7 เมษายน 2557

– มอบตัว 10 เมษายน 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม…

Advertisements

กำหนดการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

กำหนดการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อาทิ สามเสนวิทยาลัย บดินทรเดชา สตรีวิทยา2 สารวิทยา ฤทธิยะวรรณาลัย สวนกุหลาบรังสิต สวนกุหลาบนนทบุรี เป็นต้น

Gifted (ประเภทห้องเรียนพิเศษ)

– รับสมัคร 20-24 กุมภาพันธ์ 2557

– สอบ1 มีนาคม 2557

– ประกาศผลสอบ5 มีนาคม 2557

– รายงานตัว 9 มีนาคม 2557

– มอบตัว 10 เมษายน 2557

สอบคัดเลือกและคะแนน O-net (ประเภทห้องเรียนปกติ)

– รับสมัคร 20-24 มีนาคม 2557

– สอบ29 มีนาคม 2557

– ประกาศผลสอบ2 เมษายน 2557

– รายงานตัว 2 เมษายน 2557

– มอบตัว 9 เมษายน 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม… 

กำหนดการสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีฯ

unnamed
กำหนดการการสอบเข้า ม.1 และ ม.4 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีฯ
จำหน่ายใบสมัคร 16 ธ.ค. 56 – 26 ม.ค. 57
รับสมัคร 25-26 ม.ค. 57
สอบคัดเลือก 16 ก.พ. 57
ประกาศผลสอบ 4 มี.ค. 57
มอบตัวนักเรียน 9 มี.ค. 57
รายละเอียดเพิ่มเติม…

กำหนดการสอบ Pretest ของโรงเรียนหอวัง

กำหนดการสอบ Pretest ของโรงเรียนหอวัง “โครงการฝึกสมองประลองปัญญา ทดลองสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2557”

รับสมัคร 2-22 ม.ค. 57 (วันราชการ  เวลา 8.30-17.00 น. )

ทอสอบ 25 ม.ค. 57 เวลา    13.00-16.00  น.

ประกาศผล 6 ก.พ. 57

รายละเอียดเพิ่มเติม…