ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม…

Advertisements

กำหนดการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม…

กำหนดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555 ของ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กำหนดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555

5 – 27 มกราคม 2555
จำหน่ายใบสมัคร (เวลาราชการเท่านั้น 8.30 – 16.30 น.)

28-29 มกราคม 2555
รับสมัครนักเรียน ที่ หอประชุมโรงเรียน เวลา 9.00 – 15.00 น.

19 กุมภาพันธ์ 2555
สอบเข้า เวลา 8.30 – 12.00 น.

7 มีนาคม 2555
ประกาศผลสอบ

10 มีนาคม 2555
มอบตัว

ประกาศ : สทศ. เลื่อนสอบ O-NET ป.6 และ ม.3

สทศ. เลื่อนสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 เพื่อลดความเครียดของนักเรียนและลดปัญหาการเร่งสอนชดเชยในโรงเรียน

วันสอบ O-NET ป.6 กำหนดวันสอบใหม่ คือ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

วันสอบ O-NET ม.3 กำหนดวันสอบใหม่ คือ วันที่ 28 และ 29 กุมภาพันธ์ 2555

*****วันสอบ O-NET ม.6 ยังคงเป็นวันสอบเดิม คือ วันที่ 18 และ 19 กุมภาพันธ์ 2555 และประกาศผลสอบวันที่ 10 เมษายน 2555

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม…

ปฏิทินการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

5 – 27 ม.ค. 2555

จำหน่ายใบสมัครสอบ ม.1

18 ม.ค. 2555

สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ตามโครงการพิเศษ เวลา 09.00 – 12.00 น.

26  ม.ค. 2555

ประกาศผลสอบนักเรียน ม.1 โครงการพิเศษ

28-29 ม.ค. 2555

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4

3 ก.พ. 2555

มอบตัวนักเรียน ม.1 โครงการพิเศษ เวลา 09.00 น.

19 ก.พ. 2555

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4

7 มี.ค. 2555

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4

10 มี.ค. รับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4