คอร์สวิทยาศาสตร์ ม.ต้น (เคมี)

เนื่องจากในปัจจุบันนักเรียน ม.ต้น ต้องเรียนวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีวะวิทยาเบื้องต้นเพื่อเป็นพื้นฐานของ ม.ปลาย โดยโรงเรียนจะสอนวิชาใดก่อนก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน ดังนั้นครูจึงได้รวบรมเนื้อหาเคมี ม.ต้น ทั้งหมดไว้ในเล่มเดียวกัน ซึ่งนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 สามารถเรียนร่วมกันได้ Continue reading “คอร์สวิทยาศาสตร์ ม.ต้น (เคมี)”

Advertisements